White Horizontal Striped Crew-neck Sweater

White Horizontal Striped Crew-neck Sweaters from Express