Glamorous Petite Floral Kimono

Floral Kimono

Pink Floral Kimono by Glamorous Petite

Buy for $52 from Asos