Jason Wu For Pluma Charlotte Enamel Cuff Bracelet
Jason Wu For Pluma Charlotte Enamel Cuff Bracelet

For Pluma Charlotte Enamel Cuff Bracelet

Orange Bracelet by Jason Wu

Buy for $260 from Neiman Marcus

How to wear Jason Wu For Pluma Charlotte Enamel Cuff Bracelet