Black Kimono

Black Kimonos by Mango

If you're a thrifty shopper, consider this Mango Kimono. It's a great product for a good price.