White Horizontal Striped Beanie

White Horizontal Striped Beanies from SSENSE