White and Navy Horizontal Striped Polo

White and Navy Horizontal Striped Polos for Men