White and Blue Horizontal Striped Polo

White and Blue Horizontal Striped Polos from Ralph Lauren